Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú v bezpečí (OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Ing. Daniel Pálka
Hlavná 35
90063 Jakubov
IČO: 47672081 DIČ: 1086386191

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk,

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

1. Spracovania ponuky, objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.deltastore.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu).

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4. Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

5. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté iným subjektom ako tým, s ktorými spolupracujeme na vybavení objednávky (doručovateľké spoločnosti (Slovenská pošta) alebo štátnym orgánom v prípade kontroly). Tieto údaje sú však poskytnuté len jednorázovo na vybavenie danej zásielky. Vaše osobné údaje uchovávame z dôvodu uľahčenia nákupného procesu zákazníka, zabezpečíme tak to, že pri opakovanom nákupe nemusí zákazník zadávať osobné informácie nanovo.

6. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii okrem analytických nástrojov (Google Analytics, USA) a programu na zasielanie newsletterov (Mailchimp, USA). Všetky tieto spoločnosti prijali opatrenia na ochranu osobných údajov podľa nariadenia GPDR, EP a R EÚ 2016/679.

7. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.deltastore.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

8. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

9. Všetky údaje našich zákazníkov sú uložené v chránenej databáze, ktorá je chránená proti zneužitiu či stratou dát. IS systém v ktorom sú spracovávané Vaše osobné údaje je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
Všetky osobné informácie je možné kedykoľvek meniť po prihlásení na stránku www.deltastore.sk Zákazník má podľa § 28 právo na získanie informácií o spracovaní osobných údajov a taktiež má možnosť požiadať o bezplatné vymazanie údajov z databázy.
V prípade, ak si zákazník želá vymazať osobné údaje z našej databázy je potrebné poslať žiadosť emailom na info@deltastore.sk na základe ktorej bude konto deaktivované

10.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate..

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie